พิธีเปิ​ดกิจกรรม “โครงการปั่นทั่วไทย ลดการใช้พลังงาน”

94

กรมสรรพสามิต ร่วมกับกระทรวงการคลัง และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้จัดกิจกรรมการปั่นจักรยานภายใต้ “โครงการปั่นทั่วไทย ลดการใช้พลังงาน” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว

สำหรับกิจกรรม “โครงการปั่นทั่วไทย ลดการใช้พลังงาน” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนตระหนักร่วมกันในการปกป้องสังคม สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์พลังงาน โดยการส่งเสริมให้ใช้จักรยานเป็นพาหนะอย่างแพร่หลาย ลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง และสนับสนุนนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนได้ออกกำลังกาย และเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับสุขภาพร่วมกาย ลดปัญหาการมั่วสุมอบายมุขและยาเสพติดของเด็กและเยาวชน รวมถึงช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน/สังคมและประเทศชาติ

ซึ่งกิจกรรมภายในงานครั้งนี้ นอกจากผู้ร่วมกิจกรรมจะได้เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวบนเส้นทางจักรยานโคราช-อ่างเก็บน้ำห้วยยาง–วัดหนองบง ตลอดระยะทางกว่า 41 กิโลเมตร แล้ว ยังได้ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม ด้วยการมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาให้แก่เด็กนักเรียนเยาวชน ณ โรงเรียนอ่างห้วยยาง โดยมีตัวแทนนักเรียนและคณะอาจารย์เป็นตัวแทนต้อนรับอย่างอบอุ่น และยังได้ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างพระอุโบสถ ณ วัดหนองบง อีกด้วย