ตัดสินแล้ว นายปูตินประธานาธิบดีรัฐเซีย คนต่อไป

29

     เมื่อวันที่ 18 มีนาคมที่ผ่านมา มีการลงคะแนนการเลือกตั้งเพื่อรับตำแหน่งประธานาธิบดีคนต่อไป และในตอนนี้คะแนนการเลือกตั้งได้ถูกตัดสินออกมาแล้ว ผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดนั้นคือ ประธานาธิบดีปูติน และประธานาธิบดีปูตินหลังจากที่ได้ลงมติเรียบร้อยแล้ว ได้กล่าวกับผู้คนชาวรัฐเซียจำนวนมากที่ได้มาชุมนุมกัน ณ พื้นที่ลานกว้างของกรุงมอสโก ว่า “ด้วยความสำเร็จครั้งที่ยิ่งใหญ่ หลังจากนี้มาทำงานใหญ่ด้วยกันเถอะ”

     นายปูตินได้เป็นประธานาธิบดีตั้งแต่ปี 2000 ซึ่งอายุ 65 ปี และการเลือกตั้งครั้งนี้จนถึงปี 2024 ก็จะเป็นประธานาธิบดีต่อไป โดยในตอนที่มีการเลือกตั้งก็มีกลุ่มผู้คัดค้านประธานาธิบดีที่เคยได้คลองตำแหน่งเป็นระยะเวลานาน แต่ทว่า นายปูตินนั้นมีชื่อเสียงมากกว่าคนอื่นที่มาเลือกตั้ง จึงได้รับคะแนนเสียงเป็นจำนวนมาก

ขอขอบคุณ http://www3.nhk.or.jp/news/easy/k10011370561000/k10011370561000.html