เทรนด์พลังงาน ผสานนวัตกรรมยุคใหม่ เมืองอัจฉริยะ มาแรง SETA 2018 จัดต่อเนื่องปีที่ 3 ภายใต้ธีม “Towards Consolidated Innovative Energy Technology”

135

กระทรวงพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กรุงเทพมหานคร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สภาวิศวกร สภาสถาปนิก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดงานโดย บริษัท แกท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประกาศการจัดงานจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ “โครงการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2561” หรือ “SETA 2018” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ภายใต้ธีม “Towards Consolidated Innovative Energy Technology” เพื่อผลักดันและพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมล่าสุด นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานอย่างยั่งยืน พร้อมนโยบายการทำงานอย่างสอดประสานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

รศ.ดร.ธัชชัย สุมิตร ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2561 กล่าวว่า “งาน SETA 2018 เป็นการจัดงานระดับนานาชาติ โดยในปีนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากการประสบความสำเร็จในการจัดงานในสองปีที่ผ่านมา ถือเป็นอีกก้าวที่สำคัญในความร่วมมือของหน่วยงานหลักของประเทศ รวมทั้งองค์กรรัฐ วิสาหกิจ และภาคเอกชน โดยในงานประชุมครั้งนี้จะมุ่งเน้นไปในประเด็นที่ทั้งเอเชียและทั่วโลกล้วนให้ความสำคัญ โดยเฉพาะประเด็นด้านนวัตกรรม เทคโนโลยียุคใหม่ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการพลังงาน เทคโนโลยีการจัดเก็บพลังงาน ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างภูมิภาค เมืองอัจฉริยะ และกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจ กว่า 200 บริษัท เพื่อส่งเสริมการลงทุนและการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานให้กับประเทศ โดยตั้งเป้าผู้เข้าชมและร่วมงานตลอดทั้ง 3 วัน จำนวนกว่า 10,000 คน จาก 50 ประเทศทั่วโลก”

คุณนภปฎล สุขเกษม กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า “SETA 2018 ปีนี้เน้นความรู้ความเข้าใจในด้านการใช้พลังงานให้มั่นคงและยั่งยืน รถยนต์ไฟฟ้า พลังงานในรูปแบบต่างๆ ปัจจุบันเทคโนโลยีที่ให้ความสำคัญด้านพลังงาน ต้นทุนไม่สูง และยังมีความคุ้นทุนมาก ภายในงานนอกจากนิทรรศการ เทคโนโลยี นวัตกรรม ที่นำมาจัดแสดงและให้ร่วมทดสอบ ผู้สนใจยังสามารถเลือกชมและซื้อสินค้าและบริการได้จากกทั้งของไทยและต่างประเทศ มีช่างผู้เชี่ยวชาญ ให้คำแนะนำ สอนเทคนิค สามารถนำไปใช้ได้เอง ผู้ร่วมงานทุกกลุ่มสามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งกลุ่มผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ ช่าง นักวิชาการ นักศึกษา ประชาชนทั่วไป”

นายกมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร และ นายเจตกำจร พรหมโยธี นายกสภาสถาปนิก กล่าวว่า “งาน SETA 2018 ในครั้งนี้ จะได้เห็นการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมล่าสุด มาใช้พัฒนางานด้านพลังงานในมิติต่างๆ สาธิตและจำลองสิ่งที่เมืองยุคใหม่ หรือเมืองอัจฉริยะจะต้องมีและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้เท่าทันกับการขยายตัวของเขตเมือง นอกจากสร้างความสะดวกสบาย เพิ่มคุณภาพชีวิตประชากร ยังต้องอยู่อาศัยและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วย อาทิ อาคารสีเขียว สวนแนวตั้ง การใช้พลังงานหมุนเวียนจากธรรมชาติ แปลงผักแนวตั้ง ฟาร์มอัจฉริยะ บ้านและคอนโดอัจฉริยะ สภาวิศวกรและสภาสถาปนิกจึงร่วมกันสนับสนุนกิจกรรมของ SETA 2018 ในการจำลองแบบอาคารผังเมืองในการเป็นเมืองอัจฉริยะอย่างรอบด้าน มาตรฐานและความถูกต้องที่สภาวิศวกรให้ความสำคัญเพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาต่อไป”

คุณอัครพล สุขตา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นเรศ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด อธิบายว่า เทคโนโลยีที่นำมาจัดแสดงในพื้นที่ราว 400 ตารางเมตร ในงาน SETA ปีนี้ ประกอบด้วย smart security ระบบรักษาความปลอดภัย, การสื่อสาร เช่น การใช้การสื่อสารระยะไกลโดยที่ไม่ต้องลากไฟเบอร์ออฟติกได้เป็น 100 กิโลเมตรในสเปคความเร็วเท่าไฟเบอร์ออฟติก, smart farm มีโดรนที่ใช้กับภาคการเกษตร, smart home-smart condo รวมถึง solar roof, รถไฟฟ้า, EV charging เป็นโซนที่จัดให้ผู้ร่วมงานได้ทดสอบ ทดลอง ใช้งานจริง ทำให้ทุกคนได้ทราบว่าเทคโนโลยีไม่ได้ใช้งานยาก เราแค่เรียนรู้ ก็ใช้งานได้ สะดวก รวดเร็ว ช่วยประหยัดพลังงานได้มาก ติดตั้งง่าย สามารถทำเองได้ ใช้ชีวิตง่ายขึ้น เทคโนโลยีและสินค้าในเอเชียปัจจุบันพัฒนาขึ้นมาก ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น สินค้าจากเอเชียราคาไม่สูง แต่คุณภาพระดับโลก อีกทั้งคนไทยเก่งในการพัฒนาเทคโนโลยี เราสนับสนุนคนไทยให้มีความสามารถด้านการผลิต การพัฒนาซอฟต์แวร์และเทคโนโลยี”

คุณการุณ กลสัตยสมิต ในนามชมรมช่างและผู้ประกอบการพลังงานแสงอาทิตย์ หนึ่งในผู้สนับสนุน SETA 2018 ให้ข้อมูลว่า “เทคโนโลยีที่นำมาแสดงในงาน มีทีมออกแบบระบบให้ถูกต้อง ปลอดภัย ตามมาตรฐานสมาคมวิศวกรรม การขับเคลื่อนเรื่องพลังงานทดแทน ไม่ใช่หน้าที่เพียงหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น ทางชมรมฯ ก็มีส่วนช่วยขับเคลื่อนเรื่องของโซลาร์รูฟ เป็นที่มาของโครงการโซลาร์รูฟเสรี ที่น่าจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ จากการเห็นความสำคัญว่า ประเทศไทยใช้พลังงานหลักเยอะมาก จุดแข็งของประเทศไทยคือเรื่องของแสงแดด ถ้าเรามีการให้ความสำคัญนำเทคโนโลยีโซลาร์เซลล์มาใช้ในชีวิตประจำวัน ในบ้าน หรือโรงงานอุตสาหกรรม ก็จะช่วยประเทศชาติประหยัดงบประมาณการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ”

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ “โครงการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2561” หรือ “SETA 2018” จะมีผู้เข้าร่วมงานเป็นผู้บริหาร ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ผู้ผลิต บริษัทผู้ผลิตไฟฟ้า นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ บริษัทผู้ผลิตพลังงานทดแทน ธนาคาร นักลงทุน จากทุกภาคส่วนและผู้สนใจทั่วไป ทั้งในและต่างประเทศ กว่า 10,000 คน พื้นที่จัดงาน 9,600 ตารางเมตร บูธจัดงาน กว่า 200 บูธ

ภายในงานมีการจัดแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านพลังงานที่สำคัญ อาทิ โซนไฮบริดและเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า โซนโซล่าเซลส์ และโซนระบบเมืองอัจฉริยะ ซึ่งนำเสนอการนำนวัตกรรมทุกด้านมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันทั้งในบ้าน อาคารสำนักงาน ชุมชน สอดคล้องกับการขยายตัวของเมืองและสะท้อนแนวคิดมุ่งไปสู่เมืองอัจฉริยะ หรือ Smart Urbanization รวมไปถึงมีพาวิเลียนจากต่างประเทศ พร้อมกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจ อาทิ ประเทศจีน ญี่ปุ่น อินเดีย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ลาว พม่า เวียดนาม อีกทั้ง SETA Hybrid Market ตลาดนัดนวัตกรรมพลังงาน อาทิ โซลาร์ อุปกรณ์ IoT ยานยนต์ไฟฟ้า เช่น มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า จักรยานไฟฟ้า เป็นต้น พร้อมทดสอบการใช้งานและทำการซื้อขายได้ภายในงานทันที

ด้านกิจกรรมภายในงานยังได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีวิทยากรปาฐกถาหลัก ได้แก่ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฯพณฯนาย ชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย คุณแอคเนตา ไรซิ่ง ผู้อำนวยการสมาคมนิวเคลียร์โลก (Ms. Agneta Rising, Director General of the World Nuclear Association) และ ดร.ซานจายาน เวลูแธม กรรมการบริหารศูนย์พลังงานอาเซียน (Ir.Dr. Sanjayan Velautham, Executive Director of the ASEAN Centre for Energy (ACE)) ที่จะมาร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับด้านพลังงาน และเทคโนโลยีต่างๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

นอกจากนี้ ยังมีการจัดให้มีการบรรยาย ประชุมสัมมนา และเวิร์คช็อปจากองค์กรระดับนานาชาติ และบริษัทที่เป็นผู้นำในหัวข้อต่างๆ อาทิ “CEO Energy Forum” “ASEAN Energy” “ASEAN Energy Forum” เป็นต้น ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนร่วมงานได้ในเว็บไซต์ www.setaasia.com

SETA 2018 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา