เบียร์รสชาติใหม่ ผลิตจากผลไม้และสมุนไพร

126

ที่ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายว่าตอนผลิตเบียร์ต้องใส่ข้าวมอลต์และส่วนผสมในอัตตราที่กำหนด ตั้งแต่เดือนเมษายนได้มีการเปลี่ยนกฎหมาย สามารถใช้ ผลไม้ สมุนไพร เครื่องเทศ ผักในการผลิตเบียร์ได้แล้วและ ขณะนี้ยังสามารถลดอัตตราส่วนของข้าวมอลต์ให้น้อยลงได้ด้วย เพื่อการนี้บริษัทยักษ์ใหญ่ในการผลิตเบียร์ทั้งสี่แห่ง ได้เริ่มมีกำหนดการขายเบียร์ที่ทำจาก มะนาว ส้ม และสมุนไพรแล้ว บริษัทจะเพิ่มราคาของเบียร์ในเดือนมีนาคมและเมษายนและหลังจากนี้เพื่อไม่ให้คนดื่มเบียร์มีจำนวนลดลงจึงจะผลิตเบียร์ที่มีรสชาติและกลิ่นใหม่ๆออกมา [ข่าววันที่ 04/04/61]

เครดิต https://www3.nhk.or.jp/news/easy/k10011387631000/k10011387631000.html