อลิอันซ์ อยุธยา รับมอบประกาศนียบัตรผ่​านการรับรอง เป็นสมาชิกแนวร่วมปฎิ​บัติของภาคเอกชนไทยใน​การต่อต้านทุจริต

26

มร.ไบรอัน สมิธ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต เข้ารับรับมอบประกาศนียบัตร ในโอกาสที่ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตเป็นครั้งที่สองหลังจากผ่านการรับรองครั้งแรกเมื่อสามปีก่อน ภายใต้โครงการ Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC โดยเป็นความริเริ่มของภาคเอกชนไทยในการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ด้วยการส่งเสริมให้บริษัทต่างๆ กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการปฏิเสธการรับและจ่ายสินบน รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ โดยได้รับเกียรติจาก ดร. พนัส สิมะเสถียร (ขวา) ประธานคณะกรรมการ CAC เป็นผู้มอบ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท เมื่อเร็ว ๆ นี้