“สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” หน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ ดูแลสุขภาพฟันเด็กไทยในพื้นที่ห่างไกล

95

สุขภาพช่องปากและฟันที่ดี เป็นประตูสู่สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง การวางรากฐานความรู้เรื่องการรักษาสุขภาพช่องปากและสร้างอุปนิสัยการดูแลฟันตั้งแต่วัยเด็กจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะน้องๆ หนูๆ ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล การรักษาพยาบาลยากที่จะเข้าถึง มีอุปสรรคในการเดินทางและขาดแคลนทุนทรัพย์ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย จึงได้ร่วมกับมูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ  ผู้ช่วยทันตแพทย์จากโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ทันตแพทย์จิตอาสาจากมูลนิธิทันตแพทย์เอกชน (ประเทศไทย) และกลุ่มบริษัทตันจง ร่วมกันออกหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ ภายใต้โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”

ให้บริการด้านทันตสุขภาพแก่เด็ก ๆ ในพื้นที่ห่างไกลโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ล่าสุดขยายความช่วยเหลือไปยังจังหวัดชัยนาท ณ โรงเรียนวัดศรีวิชัย อำเภอเมือง โรงเรียนวัดวังหมัน อำเภอวัดสิงห์  โรงเรียนอนุบาลหันคา อำเภอหันคา และโรงเรียนบ้านวังคอไห อำเภอเนินขา

ม.ร.ว.จิยากร อาภากร เสสะเวช กรรมการอำนวยการ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เผยถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “มูลนิธิฯ ดำเนินงานตามพระราชดำริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย และองค์ประธานกรรมการอำนวยการ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ที่ทรงห่วงใยด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร โดยเฉพาะเด็กควรได้รับบริการด้านการแพทย์และสุขภาพอนามัย การเฝ้าระวังและการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวัน จากการสำรวจทำให้ทราบว่าเด็กด้อยโอกาสในชนบทส่วนใหญ่มีปัญหาสุขภาพในช่องปาก จึงได้จัดทำหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ภายใต้โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” ขึ้นเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยมูลนิธิฯ ได้ดำเนินงานแบบบูรณาการร่วมกับพันธมิตรสำคัญ ได้แก่ มูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร มูลนิธิทันตแพทย์เอกชน (ประเทศไทย) และ กลุ่มบริษัทตันจง ซึ่งในปีที่ผ่านมาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน (มกราคม 2558-สิงหาคม 2561)ได้ออกให้บริการด้านทันตสุขภาพกับเด็ก ๆ ในพื้นที่ห่างไกลไปแล้วทั้งสิ้น 22,737 คน โดยล่าสุดได้ออกให้บริการในจังหวัดนครพนม และยังขยายความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง โดยมีกำหนดออกเดินทางไปยังจังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดอำนาจเจริญในทริปถัดไปตามลำดับ”

มร. เฮสเตอร์ ชิว รองประธานกรรมการ มูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่ และ ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แมคไทย จำกัด เผยถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “การเดินทางของหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ ภายใต้โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” ในครั้งนี้ออกให้บริการด้านทันตสุขภาพ ทั้งการรักษาและป้องกันให้กับเด็ก ๆ ในพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดชัยนาท ได้แก่ โรงเรียนวัดศรีวิชัย อำเภอเมือง, โรงเรียนวัดวังหมัน อำเภอวัดสิงห์, โรงเรียนอนุบาลหันคา อำเภอหันคา และโรงเรียนบ้านวังคอไห อำเภอเนินขา โดยคาดว่าจะสามารถให้บริการเด็ก ๆ ได้วันละ 150 คน รวมทั้ง 4 วันประมาณ 600คน ผมขอขอบคุณมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย พันธมิตรและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิฯ เป็นอย่างดีเสมอมา”

กิจกรรมการออกหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ ในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่คัดกรอง ทันตแพทย์และผู้ช่วยทันตแพทย์ในพื้นที่ รวมถึงได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วนของจังหวัดชัยนาท นอกจากนี้ ยังมีจิตอาสาใจดีจากบริษัท  แมคไทย จำกัด และ บริษัท ไฟโก จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

หน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ ภายใต้โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” เป็นหน่วยรถที่อำนวยความสะดวกให้เด็กๆ ในถิ่นทุรกันดารสามารถเข้าถึงบริการ รวมทั้งได้รับความรู้ในการป้องกันและรักษาสุขภาพฟัน โดยมีเก้าอี้ทันตกรรมให้บริการรวม 5 จุด แบ่งเป็นบนรถทันตกรรมเคลื่อนที่ 1 จุด และทันตกรรมภาคสนามอีก 4 จุด ให้บริการอุด ขูด ถอน เคลือบหลุมร่องฟัน เคลือบฟลูออไรด์ ทั้งนี้ภายในรถทันตกรรมได้รับการตบแต่งอย่างสวยงามเพื่อให้เด็ก ๆ ที่เข้ารับบริการรู้สึกผ่อนคลายขณะทำฟัน เสมือนย้ายคลินิกทำฟันที่ทันสมัยและครบวงจรที่สุดมาไว้บนรถ การทำหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดช่องว่างในการเข้าถึงบริการด้านทันตกรรมในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งรถคันนี้ออกแบบการจัดวางยูนิต อุปกรณ์ทำฟัน ระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า ระบบลม รวมถึงการบำรุงรักษาตามระยะเวลา โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร มหาวิทยาลัยมหิดล

ติดตามให้กำลังใจหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ (Dental Care Unit) ภายใต้โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” โดยมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย มูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่ และคาราวานพันธมิตรผ่านทาง www.rmhc.or.th และ facebook/rmhcthailand หรือแบ่งปันและมอบโอกาสให้กับผู้ป่วยเด็กและครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้โดยบริจาคออนไลน์ผ่าน www.rmhc.or.th หรือผ่าน Bank Application โดยสแกน QR Code ที่กล่องรับบริจาคของมูลนิธิฯ ที่ร้านแมคโดนัลด์ทุกสาขาทั่วประเทศ