งานสัมมนา IT Trends 2019: Putting Digital Transformation to Work

62

งานสัมมนา IT Trends 2019: Putting Digital Transformation to Work 

สถาบัน IMC ขอเชิญผู้บริหารไอที ทุกระดับและผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา IT Trends 2019: Putting Digital Transformation to Work เพื่อทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนโลก และการประยุกต์ใช้ในธุรกิจ โดยวิทยากรกว่า 36 ผู้ทรงคุณวุฒิมารวมตัวกันในงานเพื่อสรุปแนวโน้ม IT & Digital ในปี 2019 ที่จะมาถึงไม่ว่าจะเป็น  AI, Blockchain, Cloud, Big Data, IoT วิเคราะห์ ผลกระทบ กับองค์กรธุรกิจไทย ให้มุมมองจากกรณีศึกษาในอุตสาหกรรมต่างๆ ในงานเดียว เพื่อให้นำไปปรับใช้ในธุรกิจให้ถูกทาง ทันเวลา ภายในงานได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ อดีตประธาน กทค. และรองประธาน กสทช. ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) คุณธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รศ.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ ผู้อำนวยการสถาบันไอเอ็มซี ดร.พีรเดช ณ น่าน Digital Futurist & CIO World Business Columnist ผศ. ดร. เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.ดร.จิรพันธ์ แดงเดช CTO, Merlin’s Solutions International ในวันพุธที่ 12 – วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ ห้องเลอ คองคอร์ด บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด (MRT ห้วยขวาง) ราคาท่านละ 8,900 บาท แพ็คเกจ 3 ท่านเพียง 23,900 บาท ราคาดังกล่าวรวมคู่มือประกอบการอบรม อาหารว่างเช้าบ่าย และอาหารกลางวัน สนใจลงทะเบียนเข้าอบรมได้ที่ www.imcinstitute.com/training/course-registration ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.imcinstitute.com/it-trends-2019 สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-233-4732, 087-593-7974, 088-192-7975, 088-538-2395