จบปัญหาหน้าจอแตก นักวิจัยชาวญี่ปุ่นค้นพบแก้วชนิดใหม่ที่สามารถซ่อมแซมตัวเองจากรอยร้าวได้

70

    ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโตเกียวเชื่อว่าพวกเขาได้ค้นพบแก้วชนิดใหม่ที่สามารถซ่อมแซมตัวเองจากรอยร้าวได้ บทความดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสาร Science วัสดุที่ว่านี้คือ โพลิเมอร์ชนิดแข็งที่เรียกว่า “Polyetherthioureas” ซึ่งสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ด้วยความร้อนและความดัน

    Yu Yanagisawa ค้นพบคุณสมบัติที่ว่านี้โดยความบังเอิญ จากที่ตอนแรกเขาเข้าใจว่าวัสดุนี้ จะมีคุณสมบัติคล้ายกาว แต่แล้วเขาก็พบว่า ขอบของโพลิเมอร์ที่ถูกตัดออกยังคงติดอยู่กับตัวมันเอง และมีการสร้างพันธะเชื่อมต่อกันอย่างแข็งแรง

    โดยตามข้อมูลวิจัย กล่าวไว้ว่า วัสดุชนิดใหม่นี้จะสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ เมื่อมันได้รับแรงกด (ด้วยมือ) และความร้อนเพียงเล็กน้อย

    แน่นอนว่าการค้นพบคุณสมบัติที่ว่านี้ สามารถนำไปต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ได้มากมาย ที่แน่ๆ ในอนาคตเราน่าจะไม่ต้องมาเสียเวลากับปัญหาหน้าจอแตกอีกต่อไป

ที่มา : thenextweb.com , news.thaiware.com