ในปี 2020 “ญี่ปุ่น”เตรียมงดแจกถุงพลาสติก หวังลดปริมาณขยะ

18

หากนึกถึงประเทศที่พัฒนาแล้วในแถบเอเชียที่มีวิทยาการก้าวหน้า “ญี่ปุ่น” ย่อมต้องเป็นอันดับ1 และในปี 2019
ญุี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำประเทศ จี20 ในวันที่ 28 – 29 มิ.ย. ที่นครโอซากา จึงมีการประชุมระดับรัฐมนตรีมากมายหลายรายการโดยที่ประชุม นำโดยนายกรัฐมนตรี ชินโซ อาเบะต้องการยืมมือการประชุม จี20 ครั้งนี้ เป็นวาระขับเคลื่อนคนในชาติให้มีความตระหนัก กลับเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาตรการลดใช้ถุงพลาสติก  

กระทรวงสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่นระบุว่า แต่ละปี ญี่ปุ่นมีการใช้ถุงพลาสติกมากกว่า 30,000 ล้านถุง ซุปเปอร์มาเก็ตบางแห่งมีนโยบายไม่ให้ถุงพลาสติกฟรี แต่ร้านขายยาและร้านสะดวกซื้อส่วนใหญ่ยังยึดถือว่าต้องใส่สินค้าในถุงให้เรียบร้อยเพื่อไม่ให้เสียลูกค้า กระทรวงสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่นระบุว่า มาตรการแบบสมัครใจเช่นนี้ไม่ครอบคลุม และไม่ได้ช่วยลดขยะพลาสติกลงได้มากเท่าที่ควร และเสนอให้เก็บเงินกับลูกค้าที่ต้องการถุงพลาสติก
มาตรการเก็บเงินสำหรับถุงพลาสติกนั้นได้ใช้ในหลายประเทศมานานแล้ว ทั้ง จีน ไต้หวัน และยุโรปหลายประเทศ โดยพิสูจน์แล้วว่าช่วยลดขยะพลาสติกได้ผลกว่าการให้ส่วนลด หรือมาตรการแบบสมัครใจ

ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลญี่ปุ่นกำหนดกรอบเวลาการเลิกใช้ถุงพลาสติกที่ชัดเจน นับตั้งแต่ประกาศยุทธศาสตร์รีไซเคิลพลาสติกเมื่อเดือนก่อน

ส่วนวิธีการนำไปปฏิบัตินั้น เซโกะเผยว่า จะใช้วิธีทบทวนกฎกระทรวงและกำหนดรายละเอีียดกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงเศรษฐกิจ กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง กระทรวงสวัสดิการสังคมและแรงงาน

Cr. : bangkokbiznews