×

ทรูยูชวนลูกค้า ใช้ 100 TruePoint แทนเงิน 10 บาท ร่วมบริจาค เพื่อสนับสนุนโครงการ “ก้าวคนละก้าว” ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. – 25 ธ.ค. นี้

ทรูยูชวนลูกค้า ใช้ 100 TruePoint แทนเงิน 10 บาท ร่วมบริจาค เพื่อสนับสนุนโครงการ “ก้าวคนละก้าว” ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. – 25 ธ.ค. นี้

กรุงเทพฯ 14 พฤศจิกายน 2560 – ทรูยูชวนคุณ ใช้ 100 TruePoint แทนเงิน 10 บาท ร่วมบริจาค เพื่อสนับสนุนโครงการ “ก้าวคนละก้าว” ซึ่งตูน บอดี้สแลมจะออกวิ่ง จากสุดเขตแดนใต้ อำเภอ เบตง จังหวัดยะลา ไปจนถึง เหนือสุดแดนสยาม อำเภอแม่สาย จังหวัด เชียงราย รวมระยะทาง 2,191 กม. ผ่าน 20 จังหวัด เพื่อรับบริจาคซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ 11 โรงพยาบาลที่ขาดแคลน จัดโดยมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระราชูปถัมภ์ฯ เปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถร่วมบริจาคเพื่อโครงการผ่านแอพพลิเคชั่นทรูยู (TrueYou Application) โดยไม่หักค่าใช้จ่าย สามารถบริจาคได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. – 25 ธ.ค. นี้

Share this content: