×

ปฏิทินรับสมัครนักเรียน ป.1 ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

ปฏิทินรับสมัครนักเรียน ป.1 ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

    ประกาศปฏิทินรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัด สพฐ. ชั้น ม.1 ทุกโรงเรียนสมัครพร้อมกัน 25-28 มีนาคม 2561 สอบคัดเลือกและโอเน็ต เงื่อนไขพิเศษประกาศผล-รายงานตัว 4 เมษายน 2561

    วันที่ 16 ตุลาคม 2560 มีรายงานว่า ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2561 โดยแจ้งไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) แล้ว โดยปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 เป็นดังนี้

ระดับก่อนประถมศึกษา

– รับสมัครวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2561
– จับฉลาก ประกาศผล และรายงานตัว 10 มีนาคม 2561
– มอบตัว 17 มีนาคม 2561
– กรณีเงื่อนไขพิเศษ ประกาศผล และรายงานตัว 10 มีนาคม 2561 และมอบตัว 17 มีนาคม 2561

ระดับประถมศึกษา ชั้น ป.1

– รับสมัคร 7-11 มีนาคม 2561
– จับฉลาก ประกาศผล และรายงานตัว 18 มีนาคม 2561
– มอบตัว 24 มีนาคม 2561
– กรณีเงื่อนไขพิเศษประกาศผล และรายงานตัว 18 มีนาคม 2561 และมอบตัว 24 มีนาคม 2561

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงและโรงเรียนทั่วไป

– รับสมัครพร้อมกันทั่วประเทศ 25-28 มีนาคม 2561
– สอบคัดเลือกและใช้คะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 4 เมษายน 2561
– กรณีความสามารถพิเศษ สอบ 27 มีนาคม 2561 ประกาศผลและรายงานตัว 28 มีนาคม 2561
– ชั้น ม.1 มอบตัวพร้อมกัน 7 เมษายน 2561

*** สำหรับเงื่อนไขพิเศษ ประกาศผลและรายงานตัว 4 เมษายน 2561 จับฉลากประกาศผลและรายงานตัว 5 เมษายน 2561 หากนักเรียนยังไม่มีที่เรียนสามารถยื่นความจำนงให้ สพท. จัดหาที่เรียน 9-11 เมษายน 2561 ประกาศผลและรายงานตัว 18 เมษายน 2561

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

– รับสมัคร 25-28 มีนาคม 2561
– สอบความสามารถพิเศษ 27 มีนาคม 2561
– ประกาศผลและรายงานตัว 28 มีนาคม 2561
– มอบตัวพร้อมกัน 8 เมษายน 2561

การสอบคัดเลือกและใช้คะแนนโอเน็ต 

– รับสมัคร 1 เมษายน 2561
– ประกาศผลและรายงานตัว 5 เมษายน 2561
– กรณีเงื่อนไขพิเศษ ประกาศผลและรายงานตัว 5 เมษายน 2561

โรงเรียนที่มีลักษณะเฉพาะ ได้แก่ โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ

– รับสมัคร 20 มีนาคม – 30 เมษายน 2561
– ประกาศผล 1 พฤษภาคม 2561
– รายงานตัวภายใน 5 พฤษภาคม 2561
– มอบตัวภายใน 12 พฤษภาคม 2561

โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส

– รับสมัคร 21-25 กุมภาพันธ์ 2561
– สอบคัดเลือก 2-6 มีนาคม 2561
– ประกาศผล 10 มีนาคม 2561
– รายงานตัวภายใน 17 มีนาคม 2561
– มอบตัวภายใน 24 มีนาคม 2561

โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ รับสมัคร 24-28 กุมภาพันธ์ 2561

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

– สอบวันที่ 10 มีนาคม 2561
– ประกาศผลวันที่ 15 มีนาคม 2561
– รายงานตัวภายใน 18 มีนาคม 2561
– มอบตัวภายใน 6 เมษายน 2561

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

– สอบวันที่ 11 มีนาคม 2561
– ประกาศผลวันที่ 16 มีนาคม 2561
– รายงานตัวภายใน 18 มีนาคม 2561
– มอบตัวภายใน 6 เมษายน 2561

โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ

ระดับก่อนประถมศึกษา และประถมศึกษาปีที่ 1

– รับสมัครวันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2561
– สอบวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
– ประกาศผลวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
– รายงานตัวภายใน 10 มีนาคม 2561
– มอบตัวภายใน 17 มีนาคม 2561

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

– รับสมัครวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2561
– สอบวันที่ 10 มีนาคม 2561
– ประกาศผล 15 มีนาคม 2561
– รายงานตัวภายใน 18 มีนาคม 2561
– มอบตัวภายใน 6 เมษายน 2561

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

– รับสมัคร 24-28 กุมภาพันธ์ 2561
– สอบวันที่ 11 มีนาคม 2561
– ประกาศผล 16 มีนาคม 2561
– รายงานตัวภายใน 18 มีนาคม 2561
– มอบตัวภายใน 6 เมษายน 2561

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
www.komchadluek.net/news/edu-health/299091

Share this content: