×

“อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก” ปี 12 เดินหน้าสร้างจิตสำนึ​กเยาวชนรักชาติผ่านเส้​นทางประวัติศาสตร์รอบ​เกาะรัตนโกสินทร์

“อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก” ปี 12 เดินหน้าสร้างจิตสำนึ​กเยาวชนรักชาติผ่านเส้​นทางประวัติศาสตร์รอบ​เกาะรัตนโกสินทร์

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ร่วมกับสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ต่อยอดความสำเร็จโครงการ “อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก” สู่ปีที่ 12 เดินหน้าสร้างจิตสำนึกรักชาติในหมู่เยาวชน ควบคู่ส่งเสริมการท่องเที่ยว มุ่งเพิ่มพูนศักยภาพ เปิดโอกาสการเรียนรู้นอกห้องเรียน พร้อมผลักดันสู่อาชีพมัคคุเทศก์ในอนาคต เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเข้าร่วมสัมผัสประสบการณ์มาแล้วรวมทั้งสิ้น 46,000 คน ตลอด 11 ปีที่ผ่านมา โดยปีนี้ได้นำนักเรียนจำนวน 3,240 ครู 432 คน. จาก 216 โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในการศึกษาเส้นทางปกติ และเส้นทางพิเศษอีก 150 คน รวมทั้งสิ้น 3,822 คนตลอดปี 2560 นี้ พร้อมนำคณะสื่อมวลชนร่วมตามรอยประวัติศาสตร์ ชมสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่รอบกรุงรัตนโกสินทร์ ร้านอาหาร ร้านกาแฟใหม่ๆ และอีกหลายแห่งที่น่าสนใจ โดยมียุวมัคคุเทศก์ นำเที่ยวพร้อมให้ความรู้และดูแลตลอดเส้นทาง

นางสาวพัชรา ทวีชัยวัฒนะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการตลาดและสื่อสารองค์กร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต กล่าวว่า อลิอันซ์ อยุธยา มีความยินดีและภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมให้เยาวชนไทยรู้สึกสำนึกรักและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทย โดยตลอดระยะเวลาของการดำเนินโครงการ “อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก” มา 11 ปีเต็มและปีนี้เป็นปีที่ 12 ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสูง เพราะได้รับการตอบรับที่ดีจากโรงเรียนในสังกัด กทม. ที่ให้ความร่วมมือในการส่งนักเรียนและคณะครูเข้าร่วมโครงการ โดยเมื่อสิ้นสุดโครงการฯในปีนี้มีเยาวชนและคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 49,822 คน ซึ่งโครงการในปีนี้มีกิจกรรมพิเศษเพิ่มเติมโดยทางบริษัทได้เชิญคณะสื่อมวลชนเข้าร่วมสัมผัสประสบการณ์อันล้ำค่า ร่วมตามรอยเส้นทางประวัติศาสตร์รอบเกาะรัตนโกสินทร์ โดยมียุวมัคคุเทศก์ ซึ่งเป็นนักเรียนที่สนใจเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาแสดงความสามารถ ถ่ายทอดความรู้และดูแลคณะตลอดการเดินทาง พร้อมแนะนำแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร ร้านกาแฟใหม่ๆ ที่น่าสนใจ อันเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้แพร่หลายยิ่งขึ้นอีกด้วย

ทั้งนี้ โครงการ “อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก” มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้เด็กนักเรียนได้มีประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน ขณะเดียวกันก็สร้างจิตสำนึกรักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย ผ่านการเยี่ยมชมและศึกษาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทย โดยร่วมกับสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ชั้นประถมปีที่ 5 ไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ โดยมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางการท่องเที่ยวให้น่าสนใจมากขึ้น แต่ยังคงเน้นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์รอบเกาะรัตนโกสินทร์เป็นหลัก

“ความสำเร็จดังกล่าวยังได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้บริษัทฯ เดินหน้าต่อยอดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ให้แก่เยาวชน โดยร่วมกับสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จัดโครงการ “อบรมยุวมัคคุเทศก์ โดย อลิอันซ์ อยุธยา” เพื่อให้นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่สนใจต่อยอดความรู้ พัฒนาและเพิ่มพูนทักษะด้านการเป็นยุวมัคคุเทศก์ ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ และสามารถประกอบเป็นอาชีพได้” นางสาวพัชรา กล่าวเสริม

สำหรับหลักสูตรอบรมยุวมัคคุเทศก์นั้น ได้จัดต่อเนื่องมาแล้ว 3 รุ่น โดยจัดอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งผ่านมาแล้ว 3 รุ่นได้รับเกียรติบัตรจากโครงการฯแล้ว จำนวน 150 คน ยุวมัคคุเทศก์กลุ่มนี้ ได้ปฏิบัติหน้าที่บรรยายในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่โครงการ อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก ได้พานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไปเรียนรู้ เช่น วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปัจจุบันยุวมัคคุเทศก์กลุ่มนี้ ได้ปฏิบัติงานที่วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชนัดดารามวรวิหาร และโลหะประสาทอีกด้วย

นางสาวพัชรา กล่าวอีกว่า และในปี 2560 นี้ เป็นการอบรมยุวมัคคุเทศก์รุ่นที่ 4 นี้ เป็นนักเรียนระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 60 คน ประกอบด้วยภาคทฤษฎี 12 ครั้ง พร้อมการทัศนศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจัดอบรมในวันเสาร์-อาทิตย์ ตลอดระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่พฤศจิกายนถึงธันวาคม และจะเข้าอบรมภาคปฏิบัติในปีการศึกษาหน้า ซึ่งที่ผ่านมายุวมัคคุเทศก์เป็นเด็กที่มีความสามารถ สามารถถ่ายทอดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ได้อย่างน่าสนใจ และที่สำคัญได้ต่อยอดเป็นอาชีพให้เยาวชนกลุ่มนี้มีรายได้เพื่อการศึกษาและการดำรงชีวิต นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเราที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับเยาวชนไทย ภายใต้ปณิธานอันแน่วแน่ที่จะคืนกำไรตอบแทนสู่สังคม ซึ่งเราได้ริเริ่มและสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างสรรค์สังคมของเราให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพ ภายใต้แนวคิด “ปันความรู้สู่เด็กไทย”

Share this content: