×

สัญญาณเตือน “สมองเสื่อม” หากแยกแยะ 5 กลิ่นนี้ไม่ได้

สัญญาณเตือน “สมองเสื่อม” หากแยกแยะ 5 กลิ่นนี้ไม่ได้

    การสูญเสียความสามารถในการแยกแยะกลิ่นเป็นสัญญาณเตือนเบื้องต้นของโรคสมองเสื่อมได้ หลังจากนักวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยชิคาโกในสหรัฐอเมริกา ศึกษาเรื่องนี้กับกลุ่มตัวอย่างอายุระหว่าง 57-85 ปี จำนวนเกือบ 3,000 คน เพื่อให้ลองแยกแยะกลิ่นพื้นฐาน 5 กลิ่นด้วยกัน

    จากการทดลองนี้ มี 78 เปอร์เซ็นต์ที่บอกชื่อได้ถูกต้อง 4-5 กลิ่น ขณะที่เกือบ 19 เปอร์เซ็นต์บอกชื่อได้ถูก 2-3 กลิ่น , 2.2 เปอร์เซ็นต์บอกได้ถูกต้อง 1 กลิ่น และ 1 เปอร์เซ็นต์ไม่สามารถแยกแยะได้แม้แต่กลิ่นเดียว ซึ่ง 5 กลิ่นที่นำมาใช้ทดสอบนั้น ประกอบด้วย เปปเปอร์มินต์, ปลา, ส้ม, กุหลาบ และหนัง

    ทั้งนี้ หลังจากใช้เวลาติดตามผลเป็นเวลานาน 5 ปี นับตั้งแต่ที่มีการทดสอบการดมกลิ่น พบว่า คนที่ไม่สามารถบอกชื่อของกลิ่นได้อย่างน้อย 4 กลิ่น มีความเสี่ยงสูงถึง 2 เท่า ที่จะพัฒนาสู่การเป็นโรคสมองเสื่อมในอนาคต

    ศาสตราจารย์เจย์ พินโต หัวหน้าทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยชิคาโก กล่าวว่า การสูญเสียความสามารถในการดมกลิ่น เป็นสัญญาณสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้น ซึ่งการทดสอบนื้ถือเป็นเครื่องมือชี้วัดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคสมองเสื่อมได้อย่างรวดเร็ว และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในการตรวจ

    ทั้งนี้ เป็นเพราะการรับรู้เรื่องกลิ่นมีความเชื่อมโยงกับการทำงานของสมองและสุขภาพด้วย จึงถือเป็นสัญญาณเตือนเบื้องต้นที่สำคัญในการบ่งชี้ว่าบุคคลใดมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคสมองเสื่อม

ขอขอบคุณ
ภาพ :iStock
ที่มา sanook.com

Share this content: