×

ข่าวประ​ชาสัมพันธ์ : เปิดค่ายเยาวชน Thailand ICT Youth Challenge 2017 ปี 4

ข่าวประ​ชาสัมพันธ์ : เปิดค่ายเยาวชน Thailand ICT Youth Challenge 2017 ปี 4

อาทิตยา สุธาธรรม (แถวหลัง-กลาง) รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จุฑามาศ ชีวิตโสภณ (แถวหลัง-ที่เจ็ดจากซ้าย) ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บุญรักษ์ สรัคคานนท์ (แถวหลัง-ที่เจ็ดจากขวา) นายกกิตติมศักดิ์สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ร่วมทำพิธีเปิดค่ายเยาวชนไอซีทีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โครงการ “Thailand ICT Youth Challenge 2017 ปี 4” โดยมีผู้สนับสนุนโครงการจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน), บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน), ธนาคารออมสิน, บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ มูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้เป็นเวทีสำคัญในการเตรียมความพร้อมของเด็กไทย ในการก้าวสู่ยุคศตวรรษที่ 21 อย่างรู้ใช้ รู้เข้าใจ รู้สร้างสรรค์ โดยมุ่งพัฒนาทักษะสารสนเทศ สื่อ และ เทคโนโลยี ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้

Share this content:

Previous post

ข่าวประชาสั​มพันธ์ : แอ็กซอลตาเผยรายงานเท​รนด์สีรถยนต์ประจำปี 2017 ครั้งที่ 65 สีขาวมาแรงอันดับ 1 ทั่วโลก

Next post

แอ็กซอลตาเผยเทรนด์สีรถยนต์ ประจำปี 2018 สตาร์ไลท์ (StarLite) มาแรง สีโทนสว่างและเหลือบประกายเป็นที่นิยมในปีนี้