×

พบเจอรอยแตกชิ้นส่วนใต้ตัวรถไฟด่วน JR ยาว 20 เซนติเมตร

พบเจอรอยแตกชิ้นส่วนใต้ตัวรถไฟด่วน JR ยาว 20 เซนติเมตร

   ในตอนเช้า วันที่ 21 ทางรถไฟ JR สถานี ชิโนมิยะ จังหวัด วะกะยะมะ ประกาศว่าพบรอยแตกในชิ้นส่วนต่างๆภายใต้รถโดยสาร โดยการตรวจสอบอย่างเร่งด่วน  ก่อนออกเดินทาง พบเป็นชิ้นส่วนทำจากเหล็กที่ติดอยู่กับแกนล้อ เพื่อให้ล้อมีเสถียรภาพและความมั่นคง โดยรอยแตกนี้มีความยาวถึง 20 เซนติเมตร

   รถไฟด่วนขบวนนี้ มีกำหนดไปสถานี นาโกย่า ใน จังหวัด ไอจิ จากสถานี คีคะซึอูระ ในจังหวัด วะกะยะมะ จึงต้องให้หยุดการเดินทาง และต้องมีการตรวจสอบชิ้นส่วนชนิดเดียวกันถึง 80 ชนิดอย่างละเอียด  พบว่าไม่มีปัญหาเกิดขึ้น และ ทางรถไฟ JR กำลังตรวจสอบสาเหตุที่ทำให้เกิดรอยร้าวต่อไป

ขอขอบคุณ  http://www3.nhk.or.jp/news/easy/k10011299461000/k10011299461000.html

Share this content: