×

ระวัง คนป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่กันมากขึ้น

ระวัง คนป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่กันมากขึ้น

   สถาบันวิจัยโรคติดต่อแห่งชาติประกาศว่า จากวันที่1เดือนมกราคมถึงวันที่7 เป็นเวลา1 อาทิตย์ได้ตรวจสอบจำนวนคนที่เป็นไข้หวัดใหญ่จากโรงพยาบาลประมาณ 5 พัน แห่ง เมื่อทำการคิดคำนวณจากจำนวนดูแล้ว ที่ญี่ปุ่นมีผู้ป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ประมาณ  1,240,000 คน เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน    230,000 คนสถาบันวิจัยโรคติดต่อแห่งชาติประกาศว่า ได้มีไวรัส สองชนิดกำลังแพร่ระบาดอยู่ถึงแม้คนที่เคยเป็นไข้หวัดใหญ่มาแล้ว ก็มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นได้อีก ควรล้างมือบ่อยๆ และ สวมหน้ากากอนามัยเพื่อระวังเอาไว้  และในกรณีที่คนในครอบครัวคาดว่าจะเป็น ควรระวังอย่าใช้ผ้าขนหนูผืนเดียวกัน
เครดิต http://www3.nhk.or.jp/news/easy/k10011289611000/k10011289611000.html

Share this content: