×

เริ่มการทดลองรถที่สามารถขับเองได้

เริ่มการทดลองรถที่สามารถขับเองได้

เนื่องจากบริษัทขนส่ง มีคนขับรถส่งของไม่เพียงพอ ดังนั้น กรมขนส่งจึงเริ่มการทดลองรถที่สามารถขับเองได้ ที่ทางด่วนในจังหวัดชิซึโอกะโดยการทดลองนี้ จะมีคนมีขับรถตามอยู่ด้านหลังของรถที่ทำการทดลอง ทั้ง 2คัน และรัษาระยะห่างออกจากคันหน้าประมาณ 30 เมตร โดยวิ่งด้วยความเร็ว 80 กิโลเมตร/ชั่วโมงถึงแม้จะมีคนขับรถเพียงคนเดียวแต่ก็ยังสามารถขนของได้เยอะขึ้นกรมขนส่ง บอกว่า การทดลองจะมีต่อไปเรื่อยๆ และในปี 2020 หวังว่าจะสามารถใช้รถเหล่านี้ได้
[ข่าววันที่ 25 มกราคม 2561]
เครดิต http://www3.nhk.or.jp/news/easy/k10011299151000/k10011299151000.html

Share this content: