×

Love Film โครงการหนังรัก สำหรับคนรักหนัง หนุนคนรุ่นใหม่ผลิตภาพยนตร์ –ตอบโจทย์คอหนังรัก

Love Film โครงการหนังรัก สำหรับคนรักหนัง หนุนคนรุ่นใหม่ผลิตภาพยนตร์ –ตอบโจทย์คอหนังรัก

โฮซันนาครีเอชั่น จับมือ สมาคมนักศึกษาคริสเตียนไทย และ เพจเกิดมาเพื่อดูหนัง จัดทำโครงการภาพยนตร์ Love Film Project ครั้งที่ 1 ที่มีคีย์ของเรื่องเป็นคำตอบของความรัก ความยาวรวม 90 นาที พร้อมฉายในโรงภาพยนตร์ ช่วงเดือนเมษายน 2561

นันท์มนัส ชยพัฒนสรณ์ คณะผู้จัดทำโครงการ Love Film Project ครั้งที่ 1 เปิดเผยว่า Love Film Project เป็นโครงการที่เชิญชวนผู้ที่สนใจและมีทักษะในการผลิตภาพยนตร์ มาร่วมกันใส่ความหมายของคำว่ารักที่ไม่ผิดเพี้ยน ไปยังสังคมรอบข้างผ่านทางสื่อภาพยนตร์ ซึ่งโครงการเปิดรับสมัครผู้ทีสนใจเข้าร่วมโครงการ ซึ่งเรามีเพียงแค่งบประมาณในการผลิตเพียงเล็กน้อย ที่ผู้สนับสนุนอยากร่วมบอกความรัก ได้ส่งผ่านมาให้ โครงการ Love film ไม่ได้จำกัด อายุ เพศ การศึกษา หรือ ศาสนาที่แตกต่าง เพียงแค่ มีความตั้งใจที่จะบอกเรื่องราวของความรักอย่างเป็นรูปธรรมได้จริงๆ มีความถ่อมใจในการทำงาน มีทักษะในการเขียนบทภาพยนตร์อยู่บ้างเพื่อจะเข้ามาร่วมพัฒนาบทภาพยนตร์กับที่ปรึกษา และ มีการเตรียมตัว เตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้ทำงานได้ชัดเจน เหมาะกับการที่ใช้เป็นภาพยนตร์ เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ได้ และ มีมุมมองในการถ่ายทอดไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย โดยผู้จัดทำโครงการ บริษัท โฮซันนา ครีเอชั่น จำกัด และ เพจ เกิดมาเพื่อดูหนัง ร่วมกับ สมาคมนักศึกษาคริสเตียนไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ได้เป็นแบ่งปันความรักซึ่งกันและกันได้อย่างเป็นรูปธรรม

โครงการ Love Film มีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้เป็นมืออาชีพ พัฒนาขีดความสามารถของผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมมุ่งหวังให้เป็นสื่อและกิจกรรมในการบ่มเพาะความคิด และพฤติกรรมในการสร้างสรรค์ของเยาวชน และประชาชน ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการแบ่งปันความรักกลับไปยังสังคมรอบข้างอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้จากการคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งหมดกว่า 60 ทีม คณะผู้จัดทำโครงการฯ ได้คัดเลือกทีมเข้าร่วมการทำงานในครั้งนี้ จำนวน 5 ทีม ในการผลิตภาพยนตร์รัก 5 เรื่อง ได้แก่ คุณ นิพันธ์ จ้าวเจริญพร, คุณพิษณุ บุญเทียน, คุณอินทัช พชรอินคัม คุณวรวุฒิ หลักชัย, และ คุณชาตรี นวลเอี่ยมเอก ซึ่งทั้ง 5 ทีม จะร่วมกันพัฒนาบทกับ Mentor คุณแตงโม นิดา ,คุณนันทนา บุญหลง, คุณต้น ตระการ ,คุณบลู เอลิกา และ คุณโบ สุรัตนาวี เพื่อนำเสนอคำตอบของความรัก ให้ตรงกับ คีย์ความรัก ใน 1 โครินธ์ 13:4-7

โดย ต้น ตระการ พันธุมเลิศรุจี ร่วมเป็น Mentor ภาพยนตร์ เรื่อง ความรักนั้นก็อดทนนาน และมีใจปรานี

Director นิพันธ์ จ้าวเจริญพร

แอน นันทนา บุญ-หลง Mentor ภาพยนตร์ เรื่อง ความรักไม่อิจฉา ไม่อวดตัว ไม่หยิ่งผยอง

Director พิษณุ บุญเทียน

บลู เอลิกา พลอยอัมพร Mentor ภาพยนตร์ เรื่อง ไม่หยาบคาย ไม่เห็นแก่ตัว ไม่ฉุนเฉียว ไม่ช่างจดจำความผิด

Director อินทัช พชรอินคัม

แตงโม นิดา พัชรวีระพงษ์ Mentor ภาพยนตร๋ เรื่อง ไม่ชื่นชมยินดีในความอธรรม แต่ชื่นชมยินดีในความจริงDirector วรวุฒิ หลักชัย

และ โบ สุรัตนาวี ภัทรานุกุล Mentor ภาพยนตร์ เรื่อง ความรักทนได้ทุกอย่าง เชื่ออยู่เสมอ มีความหวังและความทรหดอดทนอยู่เสมอ

Director ชาตรี นวลเอี่ยมเอก

ทางผู้จัดทำภาพยนตร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ได้เป็นแบ่งปันความรักซึ่งกันและกันได้อย่างเป็นรูปธรรม ติดตามความคืบหน้าของโครงการ Love Film Project ได้ที่ เพจ เกิดมาเพื่อดูหนัง

พระเจ้าทรงอวยพรทุกท่านครับ

“แม้จะมีความเชื่อมากยิ่งที่จะย้ายภูเขาไปได้ แต่ไม่มีความรัก ข้าพเจ้าก็ไม่มีค่าอะไรเลย”

Share this content:

Previous post

“แมนูไลฟ์ ประเทศไทย” พานักวิ่งชาวไทย ร่วมเปิดประสบการณ์วิ่งบนเส้นทางระดับโลก ที่ประเทศกัมพูชา

Next post

“มิลาโน คอลเลคชั่น” สุขภัณฑ์คอลเลคชั่นใหม่ อีกขั้นแห่งความสะดวกสบาย จาก อเมริกันสแตนดาร์ด