×

จังหวัดฟุคุอิและจังหวัดอิชิคาว่า หิมะตกหนัก

จังหวัดฟุคุอิและจังหวัดอิชิคาว่า หิมะตกหนัก

ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พื้นที่แถบโฮคุริคุ มีหิมะตกหนักมาก ที่จังหวัดฟุคุอิ ถึงจะผ่านมา 2 วัน แล้วก็ยังมีหิมะกองทับถมอยู่ถึง 1 เมตร 40 เซนติเมตร ในปีนี้มีหิมะตกเพิ่มขึ้นถึง 6 เท่า ที่เมืองคานาซาว่าเองก็มีหิมะตกเพิ่มขึ้นถึง 5 เท่า และสุดท้ายจังหวัดโทยามะมีหิมมะตกเพิ่มขึ้น 3 เท่า ที่จังหวัดฟุคุอิและจังหวัดอิชิคาว่า นอกจากรถไฟชินคันเซ็นแล้วรถไฟส่วนใหญ่ก็หยุดวิ่งทั้งหมด การจราจรทางถนนเองก็ติดขัดเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีรถยนต์ที่ไม่สามารถวิ่งได้ถึง 1400 คัน ทำให้การส่งสินค้าไปตามร้านสะดวกซื้อต่างๆ เกิดความล่าช้าและมีนักเรียนจำนวนมากหยุดเรียนในวันที่ 6 และ 7 สำนักงานอุตุนิยมวิทยา ประกาศว่า จะมีหิมะตกถึงวันที่8 และมีหิมะทับถมจำนวนมาก นอกจากพื้นที่ในแถบโฮคุริแล้วดูเหมือนว่า จังหวัดที่อยู่ติดกับทะเลก็จะมีหิมะตกเป็นจำนวนมาก และยังต้องระวัง หิมะถล่ม และหิมะทับถมบนหลังคาบ้านด้วย   [ข่าววันที่ 07/02/61]

เครดิต http://www3.nhk.or.jp/news/easy/k10011318471000/k10011318471000.html

Share this content: