×

ดูไบสร้างโรงแรมที่สูงที่สุดในโลกโดยมีความสูงถึง 356 เมตร

ดูไบสร้างโรงแรมที่สูงที่สุดในโลกโดยมีความสูงถึง 356 เมตร

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หรือ UAE  สามารถสร้างโรงแรมที่สูงที่สุดในโลกโดยมีความสูงถึง 356 เมตร สูงกว่าโรงแรมที่สูงที่สุดของดูไบเมื่อก่อนแค่ 1 เมตรเท่านั้น โรงแรมนี้มีถึง 75 ชั้น และมีห้องมากกว่า 500 ห้อง  ค่าพักเฉลี่ยคืนละไม่ต่ำกว่า 2 หมื่นเยน คนที่มาพักที่โรงแรมนี้คิดว่าราคาที่พักถูกกว่าโรงแรมบริเวณรอบๆ  โรงแรมที่สูงที่สุดของโลกจาก10 แห่ง มีถึง7 แห่งที่อยู่ในดูไบ     [ข่าววันที่ 14/02/61]

เครดิต http://www3.nhk.or.jp/news/easy/k10011326611000/k10011326611000.html

Share this content: