×

“ปลาชะชิโฮะโกะ” ที่ปราสาท อินุยามะ ในจังหวัด ไอจิ ได้รับการตกแต่งใหม่

“ปลาชะชิโฮะโกะ” ที่ปราสาท อินุยามะ ในจังหวัด ไอจิ ได้รับการตกแต่งใหม่

     ในจังหวัดไอจิที่เมืองอินุยามะ มีปราสาทที่เป็นสมบัติแห่งชาติของญี่ปุ่น  โดยบนหลังคาของปราสาทจะมีการตกแต่งด้วย “ปลาชะชิโฮะโกะ” อยู่ 2 ตัว โดยลักษณะของปลาตัวนี้จะมีศีรษะเป็นเสือและร่างกายเป็นปลา และในหน้าร้อนของปีที่ผ่านมา ได้ถูกฟ้าผ่าลงมาทำให้รูปปั้นปลาได้รับความเสียหาย 1 ตัว

      วันที่ 26 มีการตกแต่งโดยการใช้เชือกเส้นขนาดใหญ่เพื่อนำ ปลาชะชิโฮะโกะตัวใหม่ ขึ้นไปประดับบนหลังคาของปราสาท โดยตัวปลาจะมีความยาวประมาณ 1 เมตร 50 เซนติเมตร และปราสาทอินุยามะได้มีการติดตั้งสายล่อฟ้าในพื้นที่สูงๆ เพื่อไม่ให้ฟ้าผ่าลงมาอีก หลังจากนั้นจะมีกำหนดการให้ทุกคนสามารถเข้ามาชมได้หลังจากวันที่ 17 เดือน มีนาคม

ขอขอบคุณ http://www3.nhk.or.jp/news/easy/k10011343481000/k10011343481000.html

Share this content: