×

ภาพข่าว: เปิดยิ่งใหญ่ งานมหกรรมการอ่านแห่ง​ชาติ : “มหัศจรรย์การอ่านเพื่​อเด็กปฐมวัย”

ภาพข่าว: เปิดยิ่งใหญ่ งานมหกรรมการอ่านแห่ง​ชาติ : “มหัศจรรย์การอ่านเพื่​อเด็กปฐมวัย”

พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง (กลาง) ประธานคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงานมหกรรมการอ่านแห่งชาติ : “มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัย” จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ร่วมกับ แผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ. 2560 – 2564 : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน 28 แห่ง เพื่อสานพันธกิจระดับชาติ คลายปมวิกฤตพัฒนาการทางด้านภาษาของเด็ก 0-6 ปี โดยมี

· ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ (ที่สามจากขวา) ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

· สุดใจ พรหมเกิด (ขวา) ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

· ประดิษฐ์ โปซิว (ที่สองจากขวา) รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

· วรินรำไพ ปุณย์ธนารีย์ (ที่สองซ้าย) รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

· วศิน วรรณพฤกษ์ (ที่สามจากซ้าย) ผู้จัดการส่วนการตลาดและพัฒนาธุรกิจ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

· วรรณพร เพชรประดับ (ซ้าย) ประธานศูนย์ประสานงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านในชุมชนท้องถิ่น

ร่วมเปิดงาน ณ แอร์พอร์ตเรลลิ้งค์ มักกะสัน เมื่อเร็ว ๆ นี้

งานมหกรรมการอ่านแห่งชาติ : “มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัย” จัดระหว่างวันที่ 10-11 ก.พ. 2561 เวลา 9.00-16.00 น. ณ แอร์พอร์ตเรลลิ้งก์ มักกะสัน

Share this content:

Previous post

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ : ยันม่าร์มอบเครื่องยน​ต์ดีเซลสนับสนุนการศึ​กษา

Next post

มหกรรมการอ่านแห่งชาติ : “มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัย” 28 องค์กร สานพันธกิจระดับชาติ คลายปมวิกฤตพัฒนาการทางด้านภาษาของเด็ก 0-6 ปี