×

เทศกาล “ดอกบ๊วยบาน” จังหวัด คานากาว่า เมืองโอดะ

เทศกาล “ดอกบ๊วยบาน” จังหวัด คานากาว่า เมืองโอดะ

    ทุกๆปี ที่จังหวัดคานากาว่า เมืองโอดะ เขตโซกะไบริง จะมีเทศกาลดอกบ๊วยบาน ซึ่งที่เขตนี้ได้ปลูกต้นบ๊วยไว้เป็นจำนวนมาก ภายในพื้นที่มีดอกบ๊วยประมาณ 35,000ต้น 20สายพันธุ์ และในตอนนี้จะมีดอกบ๊วยสายพันธุ์ที่บานเร็วกว่าสายพันธ์ุทั่วไป โดยที่ดอกของมันจะมีลักษณะสีขาวใหญ่และมีสีแดงเล็กน้อย

   ผู้ชายที่มากับครอบครัวจากโตเกียว ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “รู้สึกดีมากๆเลยและดอกไม้ก็มีกลิ่นที่หอม” และจะมี เทศกาลดอกบ๊วยในวันที่ 4 เดือนมีนาคม

 

ขอขอบคุณ http://www3.nhk.or.jp/news/easy/k10011325581000/k10011325581000.html

Share this content: