×

เมือง อุซึโนมิยะ เป็นอับดับ 1 ที่มีคนซื้อเกี๊ยวซ่ามากที่สุด ในปีที่ผ่านมา

เมือง อุซึโนมิยะ เป็นอับดับ 1 ที่มีคนซื้อเกี๊ยวซ่ามากที่สุด ในปีที่ผ่านมา

ในทุกๆปีกระทรวงการคลัง จะมีการตรวจสอบ การใช้จ่ายเงินของคนญี่ปุ่น  “ในที่นี้ได้ถามกันว่าซื้อเกี๊ยวซ่ากันมากขนาดไหน” จากการตรวจสอบที่เมือง อุซึโนมิยะ  จังหวัดโทจิกิ   โดยเฉลี่ยต่อ 1 ครอบครัวใช้จ่าย 4,258 เยน จึงกลายมาเป็นอันดับที่  1 ของญี่ปุ่นในปีที่ผ่านมา   แต่เมืองฮะมะมะทซึ จังหวัด ชิซูโอกะ โดยเฉลี่ยแล้วใช้เงินไป 3,582 เยน จึงกลายมาเป็นอันดับที่ 2 ซึ่งเคยเป็นอันดับ 1 ติดต่อกันมาแล้วถึง 3 ปี

เมืองอุซึโนมิยะได้ครองอันดับ 1 ถึง 15 ปีจนถึงปี 2010 แต่หลังจากในปี 2013 เมืองฮะมะมะทซึ ได้กลายเป็นอันดับ 1 มาโดยตลอด

นักเรียนมัธยมปลายของเมืองอุซึโนมิยะได้ให้สัมภาษณ์ว่า  “ใน 1 สัปดาห์กินเกี๊ยวซ่ากับคนที่บ้านประมาณ 1 ครั้ง แต่หลังจากนั้นก็ยังอยากกินอยู่ต่อไปเรือยๆ”

 

ขอขอบคุณ  http://www3.nhk.or.jp/news/easy/k10011308631000/k10011308631000.html

Share this content: