×

กลุ่มทรู ชื่นชมผู้นำรุ่นใหม่ทรู ขับเคลื่อน คอนเน็กซ์-อีดี ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2560 พร้อมเดินหน้าสานพลังประชารัฐ สู่ปีที่ 2

กลุ่มทรู ชื่นชมผู้นำรุ่นใหม่ทรู ขับเคลื่อน คอนเน็กซ์-อีดี ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2560 พร้อมเดินหน้าสานพลังประชารัฐ สู่ปีที่ 2

กรุงเทพฯ 27 กุมภาพันธ์ 2561 – บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น โดยนายศุภชัย เจียรวนนท์ (กลาง) ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ / ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น มอบเกียรติบัตรพร้อมเข็มเชิดชูเกียรติผู้นำรุ่นใหม่ทรู ประจำปี 2560 จำนวน 302 คน ในโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน – คอนเน็กซ์-อีดี (CONNEXT ED) ภายใต้นโยบายสานพลังประชารัฐ พร้อมปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “การศึกษาไทยในยุคดิจิทัล” ให้ผู้นำรุ่นใหม่ทรู (School Partners) ได้ร่วมรับฟังถึงวิสัยทัศน์และแนวทางการขับเคลื่อนโครงการในปีต่อไป นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารระดับสูงและคณะที่ปรึกษาของผู้นำรุ่นใหม่ ทั้ง School Counselors และ School Coaches มาร่วมแสดงความยินดี พร้อมร่วมรับฟังตัวแทนผู้นำรุ่นใหม่แบ่งปันประสบการณ์การดำเนินงานตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาด้วย

ทั้งนี้ พิธีดังกล่าว จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศขอบคุณเหล่าผู้นำรุ่นใหม่ในโรงเรียนประชารัฐที่กลุ่มทรู รับผิดชอบ 910 โรงเรียนจากจำนวนทั้งหมด 3,351 โรงเรียนทั่วประเทศ ที่ทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่ในปีแรก ภายใต้การสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคประชาสังคม และเครือข่ายภาคเอกชน 12 องค์กรผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ CONNEXT ED จนสามารถจุดประกายสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการศึกษาไทยสู่ยุคดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม อันสอดคล้องกับ 10 ยุทธศาสตร์หลักของโครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5) ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจให้เหล่าผู้นำรุ่นใหม่ พร้อมที่จะเดินหน้าสานต่อพลังความร่วมมือของการดำเนินโครงการ CONNEXT ED ในปีต่อๆ ไป

Share this content:

Previous post

รายการ I AM จากช่องทรูปลูกปัญญา รับโล่รางวัลเกียรติย​ศ “ตาชั่งทอง” ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 6)

Next post

ทรู ดิจิทัล พาร์ค จัดงาน Time for Thailand#3 “The Future of Education” ดึงสตาร์ทอัพเปิดมุมมองเชิงลึก “อนาคตการศึกษาไทย”