×

ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นมีเพิ่มมากขึ้น

ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นมีเพิ่มมากขึ้น

กระทรวงยุติธรรมได้บอกว่า ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นเมื่อปีที่แล้วมีจำนวน 2,561,848 คน เพิ่มมากขึ้นจากสองปีก่อนประมาณ 180,000 คน จนถึงตอนนี้นับได้ว่ามีจำนวนเพิ่มมากที่สุด ภายในภูมิภาคต่างๆของประเทศญี่ปุ่น นับได้ว่ามีชาวจีนมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากที่สุดประมาณ 730,000 คน รองลงมาเป็นประเทศเกาหลี และเวียดนาม ถึงแม้ว่าวีซ่าพวกเขาจะหมดอายุไปแล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีคนทำผิดกฎหมายลักลอบอยู่ต่อไม่ยอมกลับประเทศ ในช่วงต้นปีนี้มีถึง 66,498 คน และคิดว่าจะมีเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอีกเป็นเวลา 4 ปี กระทรวงยุติธรรมยังบอกอีกว่า มีคนจำนวนมากที่ขอวีซ่ามาท่องเที่ยวแต่ภายหลังกลับมาทำงานแทน [ข่าววันที่ 28/03/61]

เครดิต https://www3.nhk.or.jp/news/easy/k10011381851000/k10011381851000.html

Share this content: