×

‘ทรูปลูกปัญญา’ เดินสายแนะนำโครงการนั​กข่าวแห่งอนาคต ทรู ปีที่ 16 ประจำปี 2561

‘ทรูปลูกปัญญา’ เดินสายแนะนำโครงการนั​กข่าวแห่งอนาคต ทรู ปีที่ 16 ประจำปี 2561

กลุ่มทรู โดย นายชุมพล นิ่มสุพรรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์บรรยงค์ สุวรรณผ่อง ประธานกรรมการจริยธรรมวิชาชีพ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย, กรรมการควบคุมจริยธรรม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศ และที่ปรึกษาโครงการฯ เดินสายจัดกิจกรรมแนะนำโครงการ “นักข่าวแห่งอนาคต ทรู” ปีที่ 16 ประจำปี 2561 เพื่อเชิญชวนนิสิตนักศึกษาปีที่ 3 และ4 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารมวลชนเข้าร่วมสมัคร พร้อมจัดบรรยายทางวิชาการ ในหัวข้อ “นิเทศศาสตร์ดิจิทัล ไม่ใช่แค่รู้ทันสารสนเทศ” ให้กับนิสิต นักศึกษา 16 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รวมกว่า 1,122 คน

ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 30 คน จะได้ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติกระบวนข่าวกับคนในวงการวิชาชีพระดับแนวหน้าของประเทศและระดับโลกเป็นเวลา 3 วัน โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.trueplookpanya.com และ www.facebook.com/futurejournalistaward.fja ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2561 โดยสอบคัดเลือกรอบแรกในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 พร้อมกัน 10 สนามสอบทั่วประเทศ

Share this content:

Previous post

ข่าวโปรโมชั่น: เคเอฟซีต้อนรับหน้าร้​อนด้วยเมนูเครื่องดื่​มเย็นลด 50%

Next post

อิมิเน้​นท์แอร์ ฉลอง 40 ปี ยกทัพขบวนโร้ดโชว์สุด​อลังการ พร้อมโปรสุดแรงรับซัม​เมอร์! ใน “แฟมิลี่ โร้ดโชว์ ทุกทิศทั่วไทย หัวใจผูกพัน”