×

พิธีมอบรางวัลพิราบน้อย และ ริต้า ปาติยะเสวี ประจำปี 2561

พิธีมอบรางวัลพิราบน้อย และ ริต้า ปาติยะเสวี ประจำปี 2561

กรุงเทพ 6มี.ค. 2561 – สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดย คุณปรเมศร์ เหล็กเพชร นายกสมาคม และกลุ่มทรู โดย คุณพิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม ผู้อำนวยการ ด้านสื่อสารองค์กร และประชาสัมพันธ์การตลาด ร่วมแสดงความยินดี พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ที่ได้รับรางวัลพิราบน้อยครั้งที่ 20 ประจำปี 2560 ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งกลุ่มทรู ได้สนับสนุนการประกวดรางวัลพิราบน้อยอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เปิดเวทีให้นินิตนักศึกษาได้จัดส่งผลงานประจำมหาวิทยาลัยเข้าแข่งขันเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการผลิตข่าวสารคดีและหนังสือพิมพ์ ก่อนก้าวเข้าสู่วงการสื่อมวลชนอย่างมีคุณภาพ โดยในปีนี้มีรางวัลดีเด่น ดังนี้

รางวัลหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น ได้รับเงินสด 20,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รางวัลข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น ได้รับเงินสด 15,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ ข่าวแฉงบกีฬาสีเด็กมัธยม หนังสือพิมพ์หอข่าว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

รางวัลข่าวสิ่งแวดล้อมในสถาบันอุดมศึกษาดีเด่น ได้รับเงินสด 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ ข่าวหมีของกลางค้างติดกรง หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รางวัลข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาดีเด่น ได้รับรางวัลเงินสด 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ ข่าวรถเมล์ไทยภายใต้อำนาจ “รัฐราชการ”ส่วนกลางรวบอำนาจ ชี้ชะตาสิทธิการสัญจรท้องถิ่น facebook.com/looksilp/ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รางวัลพิราบน้อย ประเภทนิตยสารฝึกปฎิบัติดีเด่น ได้รับเงินรางวัลเงินสด 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ นิตยสารอ่างแก้วพลัส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รางวัลริต้า ปาติยะเสวี – สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น ได้รับเงินสด 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ สารคดีเชิงข่าว ก่อนโลมาจางหายใต้คลื่น หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รางวัลข่าวเว็บไซต์ TJA Cyber Reporter ยอดเยี่ยม ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท ได้แก่ ข่าวกรรมการบัณฑิตฯ แจงปมประท้วงภาพรับปริญญา มช. เกินครึ่งหมื่น ยันไม่ผูกขาดร้าน-ไม่ทุจริต โดย ชนฐิตา ไกรศรีกุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าว ITPC Awards ในสถาบันอุดมศึกษาดีเด่น ได้รับรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ ข่าวเปิดโปงพนันยุคดิจิทัล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Share this content: