×

ภาพข่าวประ​ชาสัมพันธ์ : กลุ่มทรูร่วมลงนามบัน​ทึกข้อตกลงความร่วมมื​อทางวิชาการกับม.หอกา​รค้า

ภาพข่าวประ​ชาสัมพันธ์ : กลุ่มทรูร่วมลงนามบัน​ทึกข้อตกลงความร่วมมื​อทางวิชาการกับม.หอกา​รค้า

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (กลาง) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาบุคลากรด้านธุรกิจดิจิทัลและบริการ (สหกิจศึกษา) ระหว่าง กลุ่มทรู โดย ดร.ปพนธ์ รัตนชัยกานนท์ ผู้ช่วยบริหารงานประธานคณะกรรมการบริหาร และหัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านแบรนด์และการสื่อสาร (ที่ 2 จากซ้าย) กับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดย รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี (ที่ 3 จากซ้าย) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ และเป็นการช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างยั่งยืน โดยกลุ่มทรูจะส่งเสริมและสนับสนุนทักษะการปฏิบัติงานจริงให้แก่นักศึกษาในคณะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านดิจิทัล ทั้งในเรื่องของสถานที่ปฏิบัติงาน พี่เลี้ยง อุปกรณ์เครื่องมือ ตลอดจนร่วมประเมินวัดผลการปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว กับองค์กรพันธมิตรอื่นๆ ดังนี้ บริษัทเบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ทไอซีที จำกัด บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ทูสปอตคอมมิวนิชั่น จำกัด บริษัท ออพติมุส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีบัสซ์ จำกัด และ บริษัท ไอคอนเทนท์โฟร์ยู จำกัด

Share this content:

Previous post

เคเอฟซี เปิด Brand Center อย่างเป็นทางการ ยกเครื่องทั้งองค์กร เน้นพัฒนาคน พร้อมขับเคลื่อนธุรกิ​จด้วยดิจิทัลและนวัตก​รรมด้านบริการ เพื่อการเติบโตกว่า 1,000 สาขาภายในปี 2020

Next post

ข่าวประชาสัมพันธ์: “แอ็กเซสเทรด” เผยตลาดอีคอมเมิร์ซเติ​บโตสูง ดันระบบการตลาดออนไลน์ แอฟฟิลิเอต แรงต่อเนื่อง