×

สามารถเข้าชมด้านในหอคอยพระอาทิตย์ ที่โอซาก้าได้แล้ว

สามารถเข้าชมด้านในหอคอยพระอาทิตย์ ที่โอซาก้าได้แล้ว

  เมื่อปี 1970 มีการจัดแสดงนิทรรศการนานาชาติที่ญี่ปุ่นในเมือง ซุยอิตะ จังหวัดโอซาก้า โดยมีหอคอยแห่งพระอาทิตย์ที่มีความสูงถึง 70 เมตร โดยศิลปิน คุณโอคาโมโตะ ทาโร่ ได้ออกแบบสร้างไว้

  หลังจากที่มีการจัดนิทรรศการ ด้านในของตัวหอคอยนั้นไม่สามารถเปิดให้เข้าไปรับชมได้ แต่ว่าจะสามารถเปิดให้เข้าไปชมได้ หลังจากวันที่ 19 เพราะมีการก่อสร้างอยู่ เพื่อความปลอดภัยไม่ให้เกิดความเสียหาย ส่วนด้านในของตัวหอคอยนั้น มีผลงานมากมายของคุณ โอคาโมโตะ เช่น ผลงานการวิวัฒนาการของสัตว์ต่างๆ ที่มีความสูง 41 เมตร  และหลังจากที่ ผลงานในนิทรรศการนั้นหายไป จะมีการสร้างขึ้นอีกครั้งให้เหมือนกันตามที่ดูจากภาพถ่าย และเพื่อที่จะเข้าไปชมด้านในของหอคอยพระอาทิตย์ จำเป็นที่จะต้องมีการจองที่ไว้ก่อน

ขอขอบคุณ http://www3.nhk.or.jp/news/easy/k10011370901000/k10011370901000.html

Share this content: