×

เพื่อไม่ให้มีประชากรน้อยลงญี่ปุ่นจึงมีแผนให้ชาวต่างชาติพักอยู่ได้นานขึ้น

เพื่อไม่ให้มีประชากรน้อยลงญี่ปุ่นจึงมีแผนให้ชาวต่างชาติพักอยู่ได้นานขึ้น

ประชากรของคนในจังหวัดฮิโรชิม่าเมืองอะคิตะคาตะมีประมาณ 29,000คน ซึ่งมีจำนวนน้อยกว่า5ปีที่แล้วถึง1,700คนเพื่อไม่ให้ประชากรลดน้อยลงกว่านี้จึงมีแผนการให้ชาวต่างชาติอยู่ได้นานขึ้นและเพื่อให้ชาวต่างชาติสามารถทำงานได้มากขึ้น จึงได้รับความร่วมมือจากร้านค้าและบริษัทภายในเมืองและในเดือนมีนาคมปี2023มีการวางแผนให้ชาวต่างชาติอยู่ได้นานเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีการพยายามให้โรงเรียนสอนเกี่ยวกับ IT และการดูแลผู้ป่วยด้วยและหลังจากที่นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนจบคิดว่าอยากจะให้มีคนทำงานที่นี่บ้าง ผู้เชี่ยวชาญบอกว่า แผนการให้ชาวต่างชาติอยู่ได้นานขึ้นจะเริ่มที่เมืองอะคิตะคาตะเป็นที่แรก

[ข่าววันที่ 15/03/61]
เครดิต http://www3.nhk.or.jp/news/easy/k10011363851000/k10011363851000.html

Share this content: