×

โอ่งแนวใหม่ลายน่ารักโดนใจกับภาพ “โนบิตะ” บวชเณร

โอ่งแนวใหม่ลายน่ารักโดนใจกับภาพ “โนบิตะ” บวชเณร

เป็นภาพวาดที่วาดลงบนโอ่งใส่น้ำใบหนึ่ง ที่ไม่ว่าใครเห็นก็คงจอมยิ้ม
เป็นภาพที่ผสมผสานวัฒนธรรมกันออกมาน่ารักเลยที่เดียว

เครดิตจาก : https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1738806916374955&id=1720312921557688

เครดิตจาก : https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1738806916374955&id=1720312921557688

เครดิตจาก : https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1738806916374955&id=1720312921557688

 

Share this content: