×

ตั้งแต่เดือน เมษายน ราคาสินค้าจะเพิ่มสูงขึ้น

ตั้งแต่เดือน เมษายน ราคาสินค้าจะเพิ่มสูงขึ้น

จากเดือน เมษายน เป็นต้นไปราคาสิ่งของต่าง ๆ และการบริการที่หลากหลาย  เช่นอาหารและไฟฟ้าจะมีราคาที่สูงขึ้น เนื่องจากวัตถุดิบอาหารที่มีราคาสูง ค่าเงินในการขนส่งการเดินทางจึงสูงขึ้นตาม

โดยเมล็ดข้าวที่ประเทศญี่ปุ่น มีราคาที่สูงขึ้นตลอด 3 ปี เนื่องจากภูมิอากาศของปีที่ผ่าน ๆ มานั้นมีสภาพที่ย่ำแย่ ซึ่งบริษัทขนม  เอจิโกะเซกะ ได้เพิ่มราคาสินค้าข้าวด้วยการแพ็คห่อและวางขาย ส่วนร้านอาหารข้าวหน้าเนื้อ มะซึยะ ก็เพิ่มราคาอาหารด้วยเช่นกัน

ทางบริษัทถั่วได้เพิ่มราคาที่สูงขึ้นคล้าย ๆ กับเมื่อ 27 ปีก่อน เนื่องจากมีการนำเข้าสินค้าถั่วเหลืองและอื่นๆที่ราคาสูง ส่วนบริษัทใหญ่การไฟฟ้าทั้งหมดก็เพิ่มราคา บริษัทใหญ่ก๊าชทั้ง 4 แห่ง ก็เพิ่มราคาด้วยเช่นกัน เนื่องจากการนำเข้าน้ำมันและก๊าชธรรมชาติมีราคาสูง ส่วนบริษัทใหญ่ที่ผลิตเหล้า ขวดเบียร์และขวดไวน์มีราคาเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

ขอขอบคุณ https://www3.nhk.or.jp/news/easy/k10011387021000/k10011387021000.html

Share this content: