×

ห้ามใช้ลิฟต์หลังจากสูบบุหรี่ 45 นาที

ห้ามใช้ลิฟต์หลังจากสูบบุหรี่ 45 นาที

มีการห้ามสูบบุหรี่ภายในอาคารที่ทำการอำเภอของ เมือง อิโคมาชิ จังหวัดนาระ  เนื่องจากควันบุหรี่ของคนที่สูบนั้น เป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้อื่นป่วยได้ โดยเมื่อวันที่ 1 เดือน เมษายน เมือง อิโคมาชิ  สั่งห้ามพนักงานที่ทำการอำเภอใช้ลิฟต์ 45 นาที หลังจากที่สูบบุหรี่แล้ว

การวิจัยของอาจารย์ ยามะโตะ ฮิโรชิ จากมหาวิทยาลัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า  “45 นาทีหลังจากที่สูบบุหรี่ จะมีสสารที่ไม่ดีได้ปล่อยออกมาจากร่างกาย ”  “ ถึงแม้ว่าจะไม่มีบทลงโทษทางกฎหมายแต่ว่า ที่เมืองอิโคมาชิ ต้องการที่จะให้พนักงานแต่ละคนนั้น มีความรู้สึกในการรักษากฎระเบียบไว้  และให้พนักงานพยายามเพื่อให้คนที่สูบและคนที่ไม่สูบบุหรี่ สามารถรู้สึกสบายใจมากขึ้น ทุกคนที่มาอำเภอโปรดให้ความร่วมมือด้วย ”

ขอขอบคุณ  https://www3.nhk.or.jp/news/easy/k10011384731000/k10011384731000.html

Share this content: