×

กลุ่มทรู ยื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองกลาง เพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ กรณีข้อพิพาทกับ บมจ.ทีโอที เรื่องการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL)

กลุ่มทรู ยื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองกลาง เพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ กรณีข้อพิพาทกับ บมจ.ทีโอที เรื่องการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL)

กรุงเทพฯ 11 ตุลาคม 2561 – บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับกรณีข้อพิพาทกับ บมจ.ทีโอที เรื่องการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) โดยวันนี้ บริษัทฯได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองกลางเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ซึ่งบริษัทฯได้รับเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 จากกรณีที่อนุญาโตตุลาการมีคำวินิจฉัยในข้อพิพาทที่เกี่ยวกับการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) บริษัทฯ ยืนยันว่าไม่ได้ทำผิดสัญญาตามข้อพิพาท และจะดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปจนกว่าคดีจะถึงที่สุด

Share this content: