×

รวมรายชื่อชุดตรวจโควิด 19 (COVID-19) ที่ผ่านอย. ที่ประชาชนทั่วไปใช้ได้

รวมรายชื่อชุดตรวจโควิด 19 (COVID-19) ที่ผ่านอย. ที่ประชาชนทั่วไปใช้ได้

เมื่อไม่นานมานี้ การตรวจหาเชื้อโควิดในบ้านเรานั้น จะใช้วิธีตรวจแบบ RT-PCR ซึ่งตรวจโดยบุคลากรทางการแพทย์ ใช้เวลา 24-48 ชั่วโมงในการรู้ผล เริ่มตั้งแต่การเก็บตัวอย่างเชื้อจากด้านหลังโพรงจมูก หรือลำคอ ด้วยก้านเก็บตัวอย่าง (Swab) โดยใช้ระยะเวลาในการรับบริการ 10-30 นาที ขึ้นอยู่กับสถานที่ให้บริการ จากนั้นนำไปหาเชื้อในห้องปฎิบัติการ

*วิธีนี้เป็นวิธีมาตรฐานในการตรวจหาเชื้อโควิดไนน์ทีน และเป็นวิธีการเดียวกับการตรวจโรคซาร์ส (Severe acute respiratory syndrome: SARS) ที่ระบาดในปี พ.ศ. 2545

จากยอดผู้ติดเชื้อที่สูงขึ้นในทุกๆวัน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้อนุมัติขึ้นทะเบียนชุดตรวจโควิด-19 แบบ Rapid Antigen Test ที่สามารถตรวจหาแอนติเจนได้ด้วยตนเอง เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชน เข้าถึงการตรวจคัดกรอง เพื่อความรวดเร็วในการรักษา และลดความแออัดในโรงพยาบาล

เมื่อไม่นานมานี้ มีประชาชนจำนวนมากเดินทางไปซื้อชุดตรวจโควิดจนเกลี้ยงสต็อกในช่วงเวลาอันรวดเร็ว ทำให้หลายคนเริ่มหันไปซื้อชุดตรวจโควิดตามช่องทางอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ร้านขายยา ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะได้ชุดตรวจที่ไม่มีคุณภาพ วันนี้ Manekionline.com จึงนำรายชื่อชุดตรวจโควิด 19 ที่ผ่านอย. และวิธีการใช้มาฝากค่ะ

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564

1

 

STANDARD Q                                    COVID-19 Ag Home Test

ผลิตโดย SD Biosensor Inc., Korea.
นำเข้าโดย บริษัท เอ็มพี กรุ๊ป(ประเทศไทย)จำกัด


2

 

 

SARS-CoV-2                                      Antigen Self Test Nasal

ผลิตโดย Shenzhen Kisshealth
Biotechnology Co., Ltd,P.R. China
นำเข้าโดย บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์
(ประเทศไทย) จำกัด


3

 

SARS-CoV-2                                    Antigen Test Kit (GICA)

ผลิตโดย SD Biosensor Inc., Korea.
นำเข้าโดย บริษัท เจเนอรัลไซเอนซ์
เอ็นเตอร์ไพรส จำกัด

แบบตรวจสารคัดหลั่งจาก
โพรงจมูก (Nasal swab)

แบบตรวจจากน้ำลาย
(Saliva)


4

 

SARS-CoV-2 Antigen                      Rapid Test Kit                                  
(Colloidal Gold Immunochromatography)

ผลิตโดย Beijing Lepu Medical
Technology Co., Ltd. P.R. China
นำเข้าโดย บริษัท ออสท์แลนด์ แคปปิตอล จำกัด


5

 

BIOSYNEX Autotest ANTIGENIQUE COVID-19 Ag

ผลิตโดย BIOSYNEX SWISS SA, 
SWITZERLAND.
นำเข้าโดย บริษัท ดับเบิ้ล เอส
ไดแอคนอสติคส์ จำกัด


6

 

 

Panbio COVID-19 Antigen Self-Test

ผลิตโดย Abbott Diagnostics Korea 
Inc., Korea
นำเข้าโดย บริษัท ดีซีเอช ออริกา
(ประเทศไทย) จำกัด


7

 

 

AnyLab COVID-19 Ag Test Kit

ผลิตโดย Z Biotech Inc., Korea
นำเข้าโดย บริษัท สเปเชียลตี้อินโนเวชั่น จำกัด


8

 

 

PCL COVID19 Ag Gold

ผลิตโดย PCL, Inc., Korea
นำเข้าโดย บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จำกัด

 

ขอบคุณบทความและรูปภาพจาก ภาพจาก Annie Spratt / unsplash.com/กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 

Share this content: